Vinh Tan 4 Thermal Power Plant Project - Binh Thuan Province

Hạng mục : Khoan cọc nhồi đại trà, khoan dẫn
Chủ đầu tư : Tập đoàn điện lực Việt Nam
Nhà thầu chính : Tập đoàn Doosan ( Hàn Quốc )

Thời gian thi công : Tháng 7/2016 và từ tháng 11/2016