Dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - Bình Thuận

Hạng mục : Khoan cọc nhồi đại trà, khoan dẫn
Chủ đầu tư : Tập đoàn điện lực Việt Nam
Nhà thầu chính : Tập đoàn Doosan ( Hàn Quốc )

Thời gian thi công : Tháng 7/2016 và từ tháng 11/2016