Một số dự án tại Campuchia

DỰ ÁN AEON MALL - PHNOMPENH -  CAMPUCHIA


DỰ ÁN LANDMARK - PHNOMPENH -  CAMPUCHIA

DỰ ÁN LION CITY - PHNOMPENH –  CAMPUCHIA

Hạng mục thi công : Toàn bộ hạ tầng xây dựng