Tòa nhà hỗn hợp 06 Nguyễn Công Hoan - HN

Hạng mục thi công: Khoan cọc nhồi và hạ tầng ( Đài giằng móng và tầng hầm tới sàn tầng 2 )