TÒA NHÀ SHP PLAZA

Thi công công trình 2 hạng mục : Khoan cọc nhồi và Tường vây