Trung Tâm Thương Mại Tổng Hợp Lotte Nha Trang

Hạng mục thi công : Cọc khoan nhồi và hạ tầng